Collectie Gelderland

Reproductie van het wapendiploma der stad Tiel, ingelijst in een houten lijst, 1816, werktitel

Reproductie van het wapendiploma van de stad Tiel met de volgende tekst: Van Wege den Koning; De Hooge Raad van Adel, gebruik makende van de magt aan denzelven verleend, bij besluit van den 20sten Februarij 1816, bevestigt bij dezen de Stad Tiel........ ingevolge het, door Haar gedaan verzoek, in het bezit van het navolgende Wapen: Zijnde van Goud, beladen met een uitgespreide dubbele arend van Sabel, gebekt en geklauwd van Keel en chef van Gelderland. Het schild gedekt met een Keizerlijke Kroon, en vastgehouden ter regter door een klimmende leeuw van Goud en ter linker zijde door een klimmende leeuw van Sabel, getongd van goud. Gedaan in 's Gravenhage den 20e Julij 1816. Links onder is een afdruk van het zegel van de Hooge Raad geplakt. De ordonnantie is achter glas gevat in een eikenhouten lijst.