Collectie Gelderland

Wal

Hoek Waterstraat-Markt (Groenmarkt). Geheel rechts is nog net het pand van manufacturenzaak Athmer te zien. In het midden achter de pomp de ingang van de Waterstraat.