Collectie Gelderland

Lithografie, voorstellende vijf taferelen van de hulpverlening bij de watersnood in 1876 in Herwijnen, Brakel, Poederoyen, vervaardigd door Jan Kuypers, 1876

Lithografie, voorstellende vijf taferelen van de hulpverlening bij de watersnood in 1876 in Herwijnen, Brakel, Poederoyen; met opschriften "Maart 1876" en "Watersnood Weldadigheid Maart 1876".