Collectie Gelderland

Aquarel, voorstellende enkele zwaar gehavende panden te Tiel, na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog, vervaardigd door Lies Veenhoven, 1945

Aquarel, voorstellende enkele zwaar gehavende panden te Tiel, na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog;