Collectie Gelderland

Oudheidkamer

De Groote Sociëteit vóór de Tweede Wereldoorlog. Rechts boven de ingang het uithangbord van de Oudheidkamer.