Collectie Gelderland

Tekening, voorstellende verschillende schetsen van het boerenleven, vervaardigd door Jan van Anrooy te Rumpt, 1948

Diverse schetsen van een boer die zijn varken bekijkt; een boerin die kippen verjaagt van haar wasgoed dat op de bleek ligt; spelende kinderen en een man met kruiwagen en een kraaiende haan.