Collectie Gelderland

Kopergravure, voorstellende plattegrond van de oude stad Tiel, 1672

Kopergravure, voorstellende plattegrond van de oude stad Tiel met vestingwerken en grachten; boven de tekst "Ingenomen van de france den 17 Iunij"