Collectie Gelderland

Lithografie voorstellende een plattegrond van Tiel, naar Jacob van Deventer (ca. 1560), vervaardigd door Rotteveel in opdracht van de Algemeen Rijksarchivaris, 1910, werktitel

Reproductietekening voorstellende de stadsplattegrond en gebouwenkaart van Tiel; plattegrond met aangifte van poorten, muren en kerken.