Collectie Gelderland

Aquarel, voorstellende het Plein te Tiel, na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog, vervaardigd door Lies Veenhoven, 1945

Aquarel, voorstellende het Plein te Tiel, na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog; rechts een verwoeste winkel