Collectie Gelderland

Aquarel, voorstellende de Groenmarkt te Tiel, na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog, vervaardigd door Lies Veenhoven, 1945

Aquarel, voorstellende de Groenmarkt te Tiel, na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog; met de pomp en het puintreintje.