Collectie Gelderland

Lithografie, voorstellende een kaart van de gemeente Beesd, vervaardigd door Hugo Suringar te Leeuwarden, 1865-1869

Lithografie, voorstellende een kaart van de gemeente Beesd; met verklaring der tekens; en opschriften "schaal"; "3469 bunders"; "2450 inwoners", De kaart is afkomstig uit de atlas van J. Kuijper.