Collectie Gelderland

Kopergravure, voorstellende Tiel vanaf de Waalzijde gezien, werktitel

Kopergravure, voorstellende Tiel vanaf de Waalzijde, te zien zijn kerken, poorten en de stadswal. Op de voorgrond enkele schepen. De gravure is afkomstig uit een tijdschrift in de franse taal.