Collectie Gelderland

Voetpad over bevroren Waal.

Het water in de Waal is bevroren. Er werd een voetpad gemaakt van Tiel naar Wamel.