Collectie Gelderland

puinfoto.

Ruine van het spaarbankgebouw te Tiel na de tweede wereldoorlog. Rechts op de foto de Caeciliakapel en in het midden de gehavende toren van de Maartenskerk. Op deze plek is naderhand de Agnietenhof gebouwd. Op de achtergrond de kapot geschoten Sint Maartenstoren. Het bovenste deel van de toren, losstaand muurwerk,l was toen nog niet verwijderd. Rechts zichtbaar het koor van de Cicliakapel.