Collectie Gelderland

Tekening, voorstellende een boerderij bij Zoelen, vervaardigd door Job van Eijk te Tiel, 1951

Ingekleurde tekening, voorstellende een boerderij, type krukhuis, bij Zoelen; met opschrift "Zoelen".