Collectie Gelderland

Aquarel, voorstellende de Oude Haven met stadsmuur en St.Maartenskerk te Tiel, vervaardigd door Willem Witjens, 1920, werktitel

Aquarel; Tiel; gezicht op Oude Haven met stadsmuur; op de achtergrond St.Maartenskerk