Collectie Gelderland

Lithografie, voorstellende een kaart van de gemeente Deil, vervaardigd door Hugo Suringar te Leeuwarden

Lithografie, voorstellende een kaart van de gemeente Deil; met opschriften "verklaring tekens", "schaal", "2987 bunders, 2050 inwoners"., De kaart komt uit de atlas van J. Kuijper