Collectie Gelderland

Vuurstenen en scherven en werktuigen uit de Nieuwe Steentijd gevonden bij opgravingen bij de Rijsksweg te Doetinchem

Vuurstenen scherven uit de Nieuwe Steentijd gevonden bij opgravingen bij de Rijsksweg te Doetinchem. Artefacten, halffabrikaten en afslagen van vuurstenen. Codering Museum Kam : GAS.1970.7.209-324