Collectie Gelderland

Zwaard, van ijzer met goud, voorstellende het z.g. vikingzwaard, rond 9e eeuw.

Het Vikingzwaard van Doetinchem uit de 9e eeuw Je zou het niet verwachten , maar tijdens baggerwerkzaamheden in de Oude IJssel net na de 2e Wereldoorlog is een echt Vikingzwaard gevonden. Dit mag als zeer zeldzaam beschouwd worden, want hoe is in Doetinchem een Vikingzwaard terecht gekomen? De Vikingen zaten dichterbij dan je zou denken. Beide zijden van de Rijn vanaf de huidige Maasvlakte via Dorestad tot Xanten waren door hen bezet. Aan het eind van de 9e eeuw zijn er bij Deventer en ten oosten van Zutphen in 882 veldslagen geleverd. Godfried de Noorman was in onze streken hun aanvoerder. Hij werd in Spijk in de val gelokt en vermoord. Met een (slag)zwaard zoals hier ligt bevochten de Vikingen hun overwinningen in Dorestad (nu Wijk bij Duurstede) en bij Zutphen. Na de strijd werden de nog bruikbare wapens verzameld om, zo nodig na herstel, opnieuw gebruikt te worden. Gebroken zwaarden werden door de smid hersteld. Bovendien was aan het einde van de 8e eeuw het meegeven van wapens en andere voorwerpen in graven vrijwel afgelopen. Dus dat er nog Vikingzwaarden zijn is bijzonder. Toch zijn er nog enkele wapens aan het licht gekomen. Afmetingen: totale lengte 93 cm, lengte van de kling 77 cm Tijdens het verblijf in de bodem zijn de klingen vaak geheel gecorrodeerd en geven weinig informatie over de oorspronkelijke vorm. Het damast (patroon) in de kling is geheel verdwenen. Het gevest is nog goed intact. De pareerstang en knop hebben een gele kleur (brons?). Of het een zwaard is dat echt heeft toebehoord aan een Viking is maar de vraag. Bij soortgelijke vondsten bij Wijk bij Duurstede kwam men tot de voorzichtige conclusie dat de daar gevonden zwaarden toebehoorden aan de bewoners zelf. Maar het kan net zo goed een oorlogsbuit zijn.