Collectie Gelderland

Slagzwaard, een Vikingzwaard

<p>Tijdens baggerwerkzaamheden in de Oude IJssel&nbsp; na de 2e Wereldoorlog is een echt Vikingzwaard gevonden. Dit mag als zeer zeldzaam beschouwd worden, want hoe is in Doetinchem een Vikingzwaard terecht gekomen? De Vikingen zaten dichterbij dan men zou denken. Beide zijden van de Rijn vanaf de huidige Maasvlakte via Dorestad tot Xanten waren door hen bezet. Aan het eind van de 9e eeuw zijn er bij Deventer en ten oosten van Zutphen veldslagen geleverd in 882. Godfried de Noorman was in onze streken hun aanvoerder. Hij werd in Spijk in de val gelokt en vermoord. Met een slagzwaard zoals hier ligt bevochten de Vikingen hun overwinningen in Dorestad (nu Wijk bij Duurstede) en bij Zutphen. Na de strijd werden de nog bruikbare wapens verzameld om, zo nodig na herstel, opnieuw gebruikt te worden. Gebroken zwaarden werden door de smid hersteld. Tijdens het verblijf in de bodem zijn de klingen vaak geheel gecorrodeerd en geven weinig informatie over de oorspronkelijke vorm . Het damast (patroon) in de kling van dit zwaard is ook geheel verdwenen. Het gevest is nog goed intact. De pareerstang en knop hebben een gele kleur. Uit documenten van begin 1966, waarvan kopieen in het bezit van het Stadsmuseum zijn, blijkt dat het zwaard door deskundigen van het Legermuseum te Leiden/Delft is gedetermineerd als zijnde "Vikingzwaard"type H uit de 9e -10e eeuw. Waarschijnlijk 855n C.</p>