Collectie Gelderland

Zegel van metaal, reproductie, voorstellend het stadszegel van Doetinchem.

Het oudste wapen van Doetinchem treffen we aan op het allervroegste stadszegel (1236). Het toont ons de stadsheilige Catharina met een palmtak en een driehoekig schild met 3 mispelbloemen. Deze mispelbloemen verwijzen naar de ontstaanslegende van Gelre. Rond 880 versloeg ridder Wichard van Pont een rode draak,in de buurt van Geldern. Dit gebeurde in de nabijheid van een mispelboom en daarom koos de ridder mispelbloemen als wapen. In 1350 ziet het stadszegel er alweer anders uit. De palmtak is vervangen door een zwaard, het zwaard waarmee Catharina werd onthoofd. In haar linkerhand houdt ze een wiel met scherpe pieken, waarmee ze gemarteld zou worden. Op het beslissende moment werd het wiel echter getroffen door de bliksem. Hoe het zegel ook is veranderd, de mispelbloemen zijn er nog, ook nog in 1450. Onder Catharina’s voeten is nu een schildje te zien. Naast de mispelbloemen staat nu ook een leeuw afgebeeld. Deze leeuw is afkomstig van Otto II, Graaf van Gelre en Zutphen (1229-1279), die Doetinchem stadsrechten verleende.