Collectie Gelderland

Vuurstenen uit de Nieuwe Steentijd gevonden bij opgravingen bij de Rijsksweg te Doetinchem

Vuurstenen uit de Nieuwe Steentijd gevonden bij opgravingen bij de Rijsksweg te Doetinchem. Artefacten, halffabrikaten en afslagen van vuurstenen. Codering Museum Kam : GAS.1970.7.209-324