Collectie Gelderland

Gravures, voorstellend stadsplattegronden Dotekom, Lochem, Grolla en Breevoort, situatie in 1653, door N. van Geelkercken

Vier stadsplattegronden op 1 pagina van een boek uit de serie Boeken van Gelderse Geschiedenissen 1653 van A. van Slichtenhorst. In houten lijst achter glas. Gravure gemaakt door N. van Geelkercken.