Collectie Gelderland

Maquette van de stad Doetinchem in 1830

Maquette van de stad Doetinchem, voorstellende de situatie in 1830 en vervaardigd door Herbert Tomesen. Hierop is te zien hoe Doetinchem toen alleen bestond uit het z.g. "EI" met stadsmuur, waartegen muurhuisjes gebouwd zijn, grachten, een wal en 4 poorten: Gruitpoort , Hamburgerpoort , Waterpoort en Heezenpoort. Over de Oude IJssel een brug. En destijds stond een standaardmolen op de wal, tegenwoordig een stellingmolen.