Collectie Gelderland

Tekening, voorstellende de Oude Wale kerk te Harderwijk, door A. Eversen

De Oude Wale kerk, met links een woonhuis, waarvoor 3 figuren. Sign. r.o.: AE. Daaronder de titel: Harderwijk Oude Wale Kerk en het nummer: 848.