Collectie Gelderland

Asbestona in vogelvlucht

Overzichtsfoto van het asbestcementverwerkende bedrijf Asbestona met de omringende havens. De foto is schuin op het complex genomen, de lijnen lopen van linksonder naar rechtsboven. Rechtsonder in beeld liggen in het water van de vissershaven aan de kant van de fabriek drie vrachtschepen en een klein wit bootje. Een vierde vrachtschip komt rechtsonder aangevaren. Op de achtergrond de industriehaven met afgemeerde schepen. Rond de gebouwen veel opslag van materialen.