Collectie Gelderland

Wervingsplaat van email voor het Indisch Leger, 1912

Kleurrijke emaille plaat met afbeelding van een energieke, op de toeschouwer toefietsende koloniaal. Hij draagt een blauw uniform, een hoed met een brede rand en een geweer dwars over de rug. Links achter hem inlanders onder palmen, en rechts fietsende kolonialen. Aan de bovenzijde over de gehele breedte 'Indisch Leger'. In de rechterbenedenhoek 'Handgeld f.250 voor vrijwilligers, f.200 voor miliciens' en 'Pensioenen in de week f.5-f.13, onderluitenant f.24'.