Collectie Gelderland

Vogelvluchtplattegrond van Harderwick met erboven een stadsprofiel vanaf zee, door N. van Geelkercken

Gravure die in de stedenatlas van Bleau (1649) en in het boek 'Geldersse geschiedenissen' van Pontanus (1639) is afgedrukt. In de hoek linksonder bronvermelding 'Pag. 39, lib. 1'.