Collectie Gelderland

Portret van B.S. Cremer

Portret ter halver lijve zittende. Kenmerken uiterlijk: pruik. Kleding: Toga. Onder het portret een vers in het Latijn door J.C. Struchtmeijer en een Nederlands vers door R. Schutte . Onderschrift: 'S.S. Theol. Prof. Natuss. Zutphaniae d. 23 april 1683. Obiit d. 14 sept. 1750'.