Collectie Gelderland

Tekening, getiteld 'St Agnieten klooster, te Harderwijk 1607', door J. Stellingwerf

Tekening in gewassen inkt. Achter een lange rechte muur met 2 toegangspoorten links een gebouwencomplex. Rechts daarvan een bomengroep (tuin?), en geheel rechts een drietal daken van evenwijdig staande lagere gebouwen. Boven de gebouwen een grote luchtpartij met wat vage grijze strepen. Onder de gebouwen een dikke zwarte streep en daaronder de titel. Het geheel is omkaderd met een dunne grijze lijn, en strak daarnaast afgesneden.