Collectie Gelderland

Dienstneming voor Oost-Indië 1894

Ingelijfden bij de nationale militie, die in werkelijken dienst of met groot verlof zijn, en tot de geoefenden van hun wapen behoren, kunnen de komende maanden (..) bij het koloniaal Werfdepot een verbintenis aangaan ... Gratificatie driehonderd gulden, aanbrengpremie tien gulden