Collectie Gelderland

Graf-Schrift ter uitvaart van den wel-edelen, hoogh-geleerden Heere Gerhard Schroder Beroemd Hoogh-Leeraar in de Rechts-Geleerdheid, op Gelderlands Vorstelyke Hooge - School

Tekstblad op het overlijden van Gerhard Schroder, gedrukt door Willem Brinkink, boek-drukker en Boek-verkooper, 1762. Tekst is ondertekend door Sieuwert Mossel. J.U. Stud.