Collectie Gelderland

Lyk-klagt, over den hoog-geleerden heer Johannes Fredericus Wilhelmus Pagenstecher

Vervolg opschrift: Professor in de rechten, in de Geldersche Hoogeschool te Harderwyk; Overleeden den IIIden November MDCCXLVI. Daaronder berijmde tekst in twee kolommen. Langs de randen van het papier een zwarte rand. Midden onder: Te Harderwyk, Gedrukt, by Willem Brinkink, Boekdrukker en Boekverkooper 1746. Auteur wordt niet vermeld.