Collectie Gelderland

Vogelvluchtplattegrond van Harderwiick

Gravure die in de stedenatlas van Bleau (1649) is afgedrukt. In de bovenhoeken van de prent de wapens van Gelderland en Harderwijk met daaronder de legenda (links in 2 rijen, rechts in 1 rij). Op achterzijde Latijnse tekst over de geschiedenis van Harderwijk: over de gebouwen, Gymnasium en Academie, de stadsbrand, klooster 's Heeren Loo, etc. (dit zijn uitgescheurde pagina's uit boek)