Collectie Gelderland

Vogelvluchtplattegrond van Harderwick met erboven een stadsprofiel vanaf zee, door N. van Geelkercken voor het boek van Van Slichtenhorst, 1654

Plattegrond en stadsaanzicht (in het bovenste kader) van Harderwijk. Links onder het bovenkader de namen van straten en stegen. Rechts onder het kader de namen van kerken en gebouwen. Achterzijde blanco.