Collectie Gelderland

Grondstoffen- en productenopslag bij de Asbestona-fabriek

Overzichtsfoto van enkele golfplaten loodsen waartussen en waarachter veel rijen gegroepeerde grondstofvoorraden en producten. Van linksonder tot middenrechts loopt een schuin dak met tussen de beplating ramen en een kleine pijp. Uiterst rechts is nog net een hoekje van een plat dak te zien. Voor twee ronde loodsen liggen hoge stapels vierkant materiaal. Achter de ronde loodsen bevindt zich een uitgestrekt terrein met materialen en producten. Links hierachter ligt een ruwe vlakte.