Collectie Gelderland

Parade van het garnizoen voor het Stadhuis van Harderwijk

Onder anderen burgemeester Numan en de garnizoenscommandant kijken vanaf het bordes van het stadhuis op de Markt naar een parade van het garnizoen.