Collectie Gelderland

afbeelding kasteel Zuilichem met grachten en ophaalbrug. Potloodtekening, 1657 toegeschreven aan C. Huygens Jr. Watermerk van een joker er in.

Afbeelding van het huis in z'n grachten; ophaalbrug. De voorburcht is niet afgebeeld. Het huis bestaat uit een dubbel woonhuis met ingangspartij; enkele bijgebouwen. Opschriften: l.o. "'t huijs te Zuylichem" in ander schrift: "Aug. 1657"