Collectie Gelderland

Aanblik Watersnood. Actieprent welke te koop werd aangeboden voor f 13,00 "Ten voordeele van de Noodlijdenden door den Watersnood". Litho in kleur, L. van Leer & Co. periode 1850-1875.

Op een strooien dak met dakkapel zoeken enige personen een laatste wijkplaats voor het kolkende overstromingswater: centraal een moeder met haar halfontklede kind tegen zich aangeklemd, een ander kind aan haar rok; links van haar een vrouw die, het hoofd teneer gebogen, haar handen vertwijfeld ten hemel heeft gevouwen; rechts helpt een man een andere uit het water; in de dakkapel grijpt een kind de moeder beet. In het water verdronken vee. Links achter een tweede dak met mensen. Geheel op de achtergrond een dorp. Opschriften: l.o. Ten Voordeele van de Noodlijdenden door den Watersnood. Prijs f 13,00(?).