Collectie Gelderland

Bronzen penning

Bronzen penning, jubileum Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.Voorzijde: zittende vrouw met hoorn des overvloeds en in haar rechterhand een brandende fakkel. Links een staande putto, korenschoof met sikkel, sokkel met boek met de tekst: "VOOR ALLEN". Onder de voorstelling de tekst: "TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN". Keerzijde: lauwerkrans met de tekst: "VIJFJARIG BESTAAN XII AUGUSTUS MDCCCXXXIV".