Collectie Gelderland

Maandelijkse Kronijk, geschiedenis van den dag

Maandelijkse Kronijk, geschiedenis van den dag. 11de Jaargang. Met portretten. Te Zalt-bommel, bij Joh. Noman en zoon. 1863.