Collectie Gelderland

Beschryvinge der stadt Heusden

Beschryvinge der stadt Heusden, Waar in het Begin, Aanwasch, en Tegenwoordige Staat dier Stadt verhaalt worden: Als mede Veelderhande Gedenkwaardige Geschiedenissen, Oorlogen, Watervloeden, Wyze van Regeeringe, Handvesten, &c. Weleer ontworpen door Jacobus van Oudenhoven, Dog nu door verscheide Liefhebbers der Oudheit merkelyk vermeerdert, En met konstige Figuren verciert. T'Amsterdam, By Jan Hartig. 1743.