Collectie Gelderland

Diploma van R.K. Militaire Vereniging wegens trouw bezoek van W. van Maren. Versiering. Jaar 1913.

Diploma van de R.K. Militairen Vereeniging onder bescherming van H.H. Augustinus en Antonius van Padua. Uitgereikt voor trouw bezoek aan W.van Maren. M.b. het Rijks wapen. Links en rechts daarvan bijbelspreuken. l.o. "Geloofd zij Jezus Christus" r.o. Gorinchem, den 15 November 1913. Opschriften: zie beschrijving.