Collectie Gelderland

Historie van Gelderland, deel 1

Historie van Gelderland door W.A. Rijksvrijheer van Spaen, eerste deel, te Utrecht, bij Johannes Altheer, MDCCCXIV (1814)