Collectie Gelderland

Publicatie van het Staats-bewind der Bataafsche Republiek

Publicatie van het Staats-bewind der Bataafsche Republiek, behelzende het Vredes-Tractaat, den 27 Maart 1802, te Amiens gesloten; Geärresteerd den 25 Juny 1802. In den Haag, ter Staats-Drukkery 1802.