Collectie Gelderland

Gezicht op de dijkdoorbraak Meidijk bij Zuilichem in 1809. Figuratieve kaart. Gravure.

Kaart met links de Waal en rechts de Maas. Hier tussen de Zuilichemsche Binnen Polder en de Buiten Meidijksch Polder van Zuilichem. Het gat in de Meidijk bij de achtkantige molen is aangegeven; het nieuw gevormde wiel, het oude wiel met diepte in Rijnlandse voeten. Opschriften: l.b. Figurative Kaart van de doorbraak in den Meidijk in den Bommelerwaard. Voorgevallen den 30en. van Louwmaand 1809. Verder allerlei topografische aanduidingen.