Collectie Gelderland

Gezicht op de dijkdoorbraak te Lith, 23 maart 1855. Ets, C. Rochussen.

Gezicht over een doorgebroken stuk dijk waarop huizen staan. Op de voorgrond een stuk dijk waarop een vrouw met kind, wachtend op een roeibootje, waarin reeds enkele anderen zijn opgehaald. Opschriften: m.o. No.14.