Collectie Gelderland

Centsprent met zestien prentjes over Neerlands moed. Opschriften. Houtsnede, J. Noman, periode 1800-1850.

Een blad papier is verdeeld in zestien prentjes, voorstellende "Neerlands moed". Versjes onder de prentjes. Opschriften: m.b. Beschouw met aandacht deez' tafreelen, En laten zij uw harte streelen. Die, welke Neerlands moed vertoond, Op dat die moed ook in uw woond.