Collectie Gelderland

Vergeet mij niet. Jaarboekje voor 1845

Vergeet mij niet. Jaarboekje voor 1845. Zalt-Bommel. Joh. Noman en Zoon. 1844. Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, wordt dit jaarboekje met verschuldigde hoogachting eerbiedig opgedragen door Harer Majesteit onderdanige dienaren, Joh. Noman en Zoon.