Collectie Gelderland

grootzegel van Zaltbommel. Plat, rond model met halvemaanvormig zilveren handvat. Zegel: Wapenschild met twee mispelbloemen, klimmende leeuw. Randschrift in gotische letters. Periode 1276

Grootzegel van Zaltbommel. Plat, rond model met halvemaanvormig handvat. Zegel: wapenschild met twee mispelbloemen; klimmende leeuw in het vrijkwartier. In gotische letters het randschrift: Sigillum Burgensium Opidi Zautboemelensis. P. van Enschede zegt in de Atlas van Blaeu: ''Nae dat het huys van Nassau bij houwelijk is gekomen aan 't huys van Pont, ende alsoo aen de Heerschappye van Gelderlant, heeft de Stadt ende Eenige van Boemel in den schilt van haer wapen gevoeght den Leeuw van Nassau ter zijden boven een essenbloem''.