Collectie Gelderland

Topografische kaart van de Bommelerwaard met dijkdoorbraken begin 1861. Opschrift. Litho.

Kaart van de Bommelerwaard, ten Noorden van de Tielerwaard, ten Zuiden delen van Brabant. De Bommelerwaard in een contrast kleur gedrukt. Links onder een kader, waarbinnen de kaart van Nederland. Om het geheel een kader met gradenverdeling. Schaal 1: 50.000. Opschriften: boven: "Topographische kaart van den Bommelerwaard en omstreken. Met aanwyzing der doorbraken en overstroomde gedeelten, in 't begin des jaars 1861"